Wyślij tekst

Wyślij nam swój tekst

* pola wymagane

Drogi Autorze, Autorko.

Jeśli chcesz i umiesz pisać.

Jeśli napisałeś/aś ciekawy tekst - recenzję, artykuł, reportaż, wywiad, felieton czy esej.

Jeśli uważasz, że mieści się on w formule Netkultury.

Zostań naszym Autorem!

Najprościej zrobić to korzystając z poniższego formularza.

1/ Netkultura.pl jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i nie wypłaca honorariów autorskich.
2/ Teksty nadesłane publikowane są na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej zawieranej indywidualnie z Autorem tekstu drogą mailową (przykładowe teksty umów licencyjnych znajdują się w regulaminie strony).
3/ W zamian za zawarcie z Autorem tekstu umowy licencyjnej Redakcja zobowiązuje się opracować redakcyjnie i umieścić tekst na serwerze Netkultury.pl i stronie internetowej www.netkultura.pl, a wzajemne świadczenia strony uznają za równoważne i niegenerujące dochodu po żadnej ze stron.
4/ Właściciele strony www.netkultura.pl i Redakcja oświadczają, że z tytułu publikacji nadesłanego tekstu na stronie internetowej nie czerpią żadnych dochodów i nie nabywają innych praw do nadesłanego tekstu oprócz ustalonych w umowie licencyjnej.
5/ Ewentualne umieszczanie na stronie www.netkultura.pl lub jej subdomenach treści komercyjnych /reklamy, ogłoszenia, programy partnerskie/ nie stoi w sprzeczności z zapisami ustępu poprzedniego, nie stanowi głównego charakteru funkcjonowania strony, której funkcją jest promocja szeroko pojmowanej kultury pro bono, i odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych przez właściciela strony z podmiotami trzecimi.
6/ Po nadesłaniu tekst trafi do redakcyjnej oceny, o decyzji o przyjęciu do publikacji, bądź odrzuceniu tekstu, poinformujemy Autora w ciągu kilku dni.
7/ Przez wysłanie tekstu Autor wyraża zgodę wyłącznie na dysponowanie nim przez Redakcję w celu zakwalifikowania go do publikacji. Teksty odrzucone zostaną przez Redakcję skasowane. Jednocześnie informujemy, że podane przy wysyłaniu tekstu dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu z Autorem.
8/W przypadku zakwalifikowania tekstu do publikacji dalsze ustalenia i zawarcie umowy licencyjnej nastąpią już w drodze indywidualnej korespondencji.
9/ W przypadku chęci zaprezentowania lub nadesłania materiałów innych niż tekst - graficznych, muzycznych, audiowizualnych itp., prosimy o skorzystanie z tego formularza, bądź formularza kontaktowego Netkultury.pl i podanie adresu email do korespondencji. Ze względów technicznych prosimy o nienadsyłanie bez uzgodnienia z Redakcją próbek zdjęć i innego rodzaju plików multimedialnych, a jedynie ewentualnie o odnośniki do nich.